دانلود آهنگ های مرحوم احمد ظاهر

عکس مرحوم احمد ظاهر

 

 

 

 

آهنگ های مرحوم احمد ظاهر یکی از محبوترین آهنگ ها در افغانستان است.

دانلود آهنگ(وطن)از احمدظاهر

دانلود فایل

دانلود آهنگ(دردامنه صحرا)از احمد ظاهر

دانلود

دانلود آهنگ(گرزلف پریشانت)از احمد ظاهر

دانلود

دانلودآهنگ(از غمت ای نازنین)از احمدظاهر

دانلود

دانلودآهنگ(من غلام قمرم)از احمد ظاهر

دانلود

دانلودآهنگ(هنوز بر لب من)از احمد ظاهر

دانلود

دانلودآهنگ(نمی دانم که برای کی بخندم)از احمد ظاهر

دانلود

دانلودآهنگ احمد جواد کریمی

دانلودآهنگ احمد جواد کریمی بنام {ای ملت قهرمان}محبوبترین آهنگ افغانی برای دانلود در لینک زیر کلیک نماید